Chỉ trong một tháng, một quốc gia bất ngờ trở thành nơi được Việt Nam đầu tư nhiều nhất trong 5 tháng 2023

Theo báo cáo về tình hình đầu tư ra nước ngoài của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, có 20 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo về tình hình đầu tư ra nước ngoài mới đây của Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 316,4 triệu USD (bằng 93,5% so với cũng kỳ).

Trong đó, có 47 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 142,7 triệu USD (bằng 48,6% so với cùng kỳ); có 16 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng thêm gần 173,7 triệu USD (gấp gần 3,9 lần so với cùng kỳ).

Xét theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 ngành. Trong đó, bán buôn, bán lẻ dẫn đầu với 15 dự án đầu tư mới và 5 lượt điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 147,7 triệu USD, chiếm gần 46,7% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Ngành thông tin truyền thông đứng thứ hai với hơn 108,5 triệu USD, chiếm 34,3%; tiếp theo là các ngành tài chính ngân hàng; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;…

Xét theo địa bàn nhận đầu tư, báo cáo cho hay, có 20 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023.

Đáng chú ý, nếu trong 4 tháng đầu năm 2023, Singapore là quốc gia được Việt Nam đầu tư nhiều nhất với  tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 103,3 triệu USD, chiếm 62,3% tổng vốn đầu tư, thì sang đến 5 tháng đầu năm 2023, Canada đã vượt Singapore, trở thành nơi được Việt Nam đầu tư nhiều nhất, với 1 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 150,2 triệu USD, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Singapore, Lào, Cuba,…

Canada là quốc gia được Việt Nam đầu tư nhiều nhất 5 tháng 2023

Lũy kế đến 20/05/2023 Việt Nam đã có 1.648 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam gần 22,1 tỷ USD. Trong đó, có 141 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,67 tỷ USD, chiếm gần 52,8% tổng vốn đầu tư cả nước. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (31,5%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,6%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,4%); Campuchia (13,3%); Venezuela (8,3%);…

Nguồn: CafeF