Nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông, cầu đường bộ vượt đường sắt quốc gia tuyến Hà Nội ...