Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn (VAS Group) vừa được vinh danh thương hiệu quốc gia nhờ ...