Nhiều chuyên gia cho rằng cần tăng nặng mức xử phạt để đủ sức răn đe, thậm chí là xử ...